Status skøytebanen 2.januar 2024

Som kjent har banen vår vært stengt siden lørdag 30.desember, da vi avdekket sprekker i noen av søylene som bærer overbygget.

Vi har i dag – tirsdag 2.januar – hatt besøk av representanter fra leverandøren av overbygget på skøytebanen. De ble informert om funnene på lørdag og har siden da jobbet med å finne en løsning for å redde skøytesesongen i Båstad, og det har de presentert for prosjektledelsen vår i dag. Sprekkene er etter alt og dømme forårsaket av vann som har kommet inn i søylene og siden ekspandert i kulda.

Arbeidene med å få på plass midlertidig styrking av bygget starter umiddelbart og vi vil så snart arbeidene er ferdig kunne gjenoppta aktiviteten på banen. Det er enda litt usikkert hvor fort jobben kan bli gjennomført, men det er kun snakk om dager og heldigvis ikke uker før det skal være på plass – i tillegg vil det komme oppfølging av øvrig konstruksjon og bytte av ødelagte søyler på vårparten. I første omgang avlyser skøytegruppa all aktivitet i uke 1.

Vi kommer med nye beskjeder så snart vi vet når banen kan åpnes igjen og håper dette kun blir et kort avbrekk i en sesong som fortsatt ser ut til å bli rekordlang og god for skøytesporten i distriktet!