Rekruttrening (6-10 år)

Rekruttgruppa er en treningsgruppe for de yngste, som baserer seg på lek og morro på isen som skal gi en god introduksjon til hurtigløp og treningsmetoder som benyttes der. Vi lærer oss å skape fart, stoppe og holde balansen gjennom lek og basisøvelser som gjør barna trygge på skøytene.

Trening

Sesongen for rekruttene starter opp etter høstferien med 1 trening i uka der vi prøver ut ulike former for barmarkstrening. Når isen i Båstad er klar til bruk deltar rekruttene på skøyteskolen for å holde leken på isen i gang, i tillegg har vi en egen rekruttrening en dag i uka der rekruttene får trene mer «som de store». De eldste rekruttene vil i perioder også ha tilbud om å trene med de eldre løperne dersom nivået tilsier at det er behov for det.

Løp og stevner

Det er skøyteløp som er målet med å være med på skøyter, og for rekruttene sin del baserer vi løpsdeltakelsen på serieløpene i Båstad hver torsdag. Her premierer vi utvikling, og de aller fleste rekrutter tar med seg mange utmerkelser hjem hver eneste sesong da utviklingskurven er jevnt stigende i aldersgruppa.


I tillegg til dette inviteres rekruttene til å delta på stevner i Oslo-området i november og desember dersom isen er seint klar i Båstad, samt et todagers-stevne i Vikingskipet i januar/februar der alle løperne i skøytegruppa deltar og vi får en sosial samling på tvers av treningsgruppene med foreldre og støtteapparat, der skøytegruppa bestiller og organiserer påmelding og overnatting.

Utstyr

Rekruttene våre har førsteprioritet på skøyteleie, og får leie skøyter før vi åpner utleie for «alle andre». Man kan fint trene og gå løp i skidress eller annet vintertøy, og når interessen er stor nok er det mange muligheter for å kjøpe brukte trikoter og overtrekks-dresser av løpere i gruppa som har vokst ut av det de har, eller benytte seg av felles bestilling av nytt utstyr organisert av skøytegruppa.

Hva koster det å delta?

Vi ønsker å holde utgiftene for deltakelse på skøyter så lav som mulig, men noe må det koste for at vi skal klare å drive skøytegruppa. Alle rekrutter er derfor fritatt for treningsavgift, men må betale medlemskontingent, deltakeravgift på skøyteskolen og sesong-iskort for å delta på treninger og løp. (Iskortet for løpere kan dekkes av et familie-kort om man har flere barn og voksne som bruker banen).

Skøytegruppa dekker påmeldingsavgift til stevner og løp utenom serieløpene i Båstad. Vi dekker også en fast andel av overnattingskostnader på løp og stevner som krever det, og utover dette avhenger totalkostnaden til hver løper av hvor mange løp og stevner man deltar på og hvilket nivå man legger seg på når det kommer til utstyr.

Spørsmål kan sendes til ansvarlig rekruttrener på rekrutt@baastadilskoyter.no