Politiattest

For å kunne være trener/arbeide i Båstad IL Skøyter må alle framvise politiattest uten anmerkninger – en ren attest. Dette som et ledd for å skape et trygt og godt miljø for alle våre spillere/medlemmer.

Her kan du lese mer om krav til politiattest: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Ansvarlig for politiattester i klubben er Daglig leder i klubben eller styreleder.

Bakgrunn

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Hvem omfattes av ordningen?

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er hvilke oppgaver vedkommende skal ha i idrettslaget.

Søknadsprosedyre

Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet. Dette anbefales gjort elektronisk via https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/ . Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra klubben på at det foreligger et behov for en politiattest. Dette skjemaet, som kan lastes ned fra vår hjemmeside, skal vedlegges søknaden.

Fremvisning av politiattest

Etter at politiet har behandlet søknaden blir den returnert til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for «ansvarlig for politiattester» i klubben.

Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, er det ikke anledning til å la vedkommende få utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det samme er tilfellet dersom attest ikke er innhentet eller ikke fremvist den politiattestansvarlige.

Idrettens organisasjonsledd skal hente inn ny politiattest når den gjeldende er tre år gammel.