Skøyteskole

Båstad IL Skøyter arrangerer skøyteskole hver mandag fra klokken 18:00-19:00 så lenge vi har god is på banen. Alle som ønsker å delta er velkomne.

Ved første oppmøte må alle deltakere registrere seg i sekretariatet og betale deltakeravgift kr.300,-. Dette for at vi skal få registrert deltakere for forsikring, samt å legge inn kontaktinformasjon til foreldre/foresatte for lettere å kunne kommunisere med deltakerne. Deltakeravgiften dekker baneleie(iskort), lisens/forsikring og deltakelse på skøyteskolen.

Hver skøyteskolekveld starter med at det blir informert om aktivitetene som skal foregå den aktuelle kvelden. Det viktigste med skøyteskolen er at vi får mange barn ut på isen som har det gøy med skøyter! Det er instruktører og eldre aktive løpere fra klubben som bistår de som ønsker hjelp til å lære seg å gå på skøyter, og det vil være en egen gruppe for de som ønsker å henge seg med den aktive rekruttgruppa vår.

Alle deltagere vil i etterkant av hver skøyteskolekveld få servert varm solbertoddy i klubbhuset, og ved sesongslutt vil alle deltakere bli invitert på skøyteklubbens avslutning der det er premiering, servering og loddsalg.

Vel møtt!