Om Båstad Idrettslag Skøyter

Båstad Idrettslag Skøyter er et selvstendig idrettslag / allianselag med Båstad Idrettslag. Idrettslaget ble startet på 1960-tallet og selvstendig fra 2002.

Klubben drifter eget kunstisanlegg med noe kommunal driftstilskudd. Vedlikehold og drift av anlegget er basert på dugnad.

Båstad IL Skøyter hadde per 13.03.2024 192 medlemmer.

Klubbens formål er å fremme interessen for skøytesport for barn/mosjonister, aktive og eliteutøvere.