Valgkomité

Arbeidet til valgkomiteene er undervurdert i de fleste organisasjonsledd. De som velges til disse komiteene har en meget viktig oppgave i norsk idrett.

I det følgende presenteres en detaljert og nokså omfattende liste over hva og hvordan en valgkomité kan/bør arbeide. Dere får bruke listen ut fra behov og ønsker i den enkelte valgkomité.

Valgkomiteen skal være valgt på siste årsmøte og rapporterer til og legger frem sitt forslag for årsmøtet.

Medlemmer

Leder: Per Thomas Huth

Medlem: Johnny Ruud

Medlem: Hege Andersen

Varamedlem: Tone Benjaminsen

valg@bastadilskoyter.no

(Sist oppdatert: 23.03.2024)