Reisverket er oppe!

Fredag 8.juli ble dagen siste bolt ble festet i reisverket på nye Trøgstad Sparbank Is-arena. Nordic Steel Construction AS har siden 20.juni reist rammeverket til takoverbygget og man ser nå konturene av hvordan dette skal bli når det står ferdig.

Prosjektgruppa melder om at alt har gått etter planen og at montering av vegg-elementer og tekking av tak starter opp etter den oppsatte tidsplanen mandag 11.juli. Målet er fortsatt at nybygget skal stå klart til bruk i november 2022, og med det må vi få si – selv om vi står midt i sommerferien – at vi gleder oss til vinteren!
Under er en oppdatert timelapse fra prosjektet for de som ikke har mulighet til å svinge bort og se selv: