Pressemelding fra Båstad Kunstis

Bygging av tak over skøytebanen er i gang og vi inviterer til «offisiell byggestart» onsdag 11. mai kl. 14.00 på skøytebanen i Båstad. Anleggets nye navn offentliggjøres på arrangementet!

Båstad Il skøyter startet grunnarbeidene for det nye takoverbygget rett etter påske, og arbeidet har gått meget bra så langt. Dyktige entreprenører har gravd ut og støpt mange av fundamentene for det 7.000 m2 store taket, som forventes ferdig til sesongstart i høst. Selve stålkonstruksjonen planlegges montert ferdig før ferien. Tekking av tak, kledning av vegger og montering av lys følger deretter ut over sensommeren. Bygget som er kostnadsberegnet til ca. 32,6 mill.kr. skal gi mer stabile treningsforhold for skøyter over en lengre sesong, enklere drift og mulighet for mange andre aktiviteter hele året. Prosjektet har vært berørt av krevende prisutvikling på byggevarer, men takket gode finansielle samarbeidspartnere har prosjektet endelig latt seg realisere.

Haugerud Vikeby AS på Mysen er hovedentreprenør og har med seg Herstad AS som utfører grunnarbeidene. Hele bygget skal leveres av Nordic Steel Constructions AS på Bryne, og HS-Elektro fra Trøgstad skal sørge for det elektriske opplegget. Norconsult AS på Askim har utført planleggingen av byggearbeidene.

Vi er svært fornøyde med arbeidene som er utført så langt, og har stor tro på at de valgte samarbeidspartnere skal utføre prosjektet i henhold til de planer som er lagt, sier Prosjektleder for utbyggingen Kai Fjeld.

Markedssituasjonen for byggevarer har selvsagt også berørt dette prosjektet, og det har ført til en betydelig kostnadsvekst. Med god støtte fra spesielt Indre Østfold kommune, Trøgstad Sparebank, Viken Fylkeskommune, Stiftelsen Sparebank 1, Stiftelsen Trøgstad Brannkasse og ikke minst tippemidler lar dette seg realisere rent økonomisk.

Klubbens skøyteløpere gleder seg til muligheter for bedre treningsforhold når takoverbygget er på plass, men klubbens leder Finn Lunde påpeker og at anlegget vil gi muligheter for mange ulike aktiviteter gjennom hele året.

I forbindelse med markeringen av den offisielle byggestarten 11/5 vil ordfører Saxe Frøshaug delta, og klubben vil offentliggjøre anleggets nye navn.

Båstad 10.05.2022.

Ytterligere opplysninger gis av:

Kai Fjeld, Prosjektleder 90134344 / kai.fjeld@outlook.com

Finn Lunde, Leder av klubbens styre 94876922 / finn.lunde@gjensidige.no