Koronabestemmelser

Styret i Båstad IL Skøytegruppe har fått retningslinjer ift smittevern fra kommunen. Følgende gjelder i og rundt klubbhuset til nye beskjeder kommer:

Nye retningslinjer for covid-19, gjelder fra 15. desember 2021.

Styret i Båstad Idrettslag Skøyter har som følge av nye retningslinjer og dialog med I.Ø. kommune besluttet å innføre retningslinjer som beskrevet nedenfor.

Treninger:

  • Klubbhuset kan benyttes til skift. Kan også benyttes til trening men begrens gruppene slik at 1m regel kan overholdes. Etter trening skal alt trenings utsyr som er brukt vaskes og tørkes
  • Maks 20 personer i klubbhuset samtidig, ansvarlig for at regel følges er ansvarlig trener eller den voksen personen trener delegerer ansvar til.
  • Alle voksne og løpere eldre enn 12 år benytter munnbind når 1m regelen ikke kan overholdes.

Skøyteskolen:

  • Klubbhuset stenges for alle med unntak av funksjonærer som er med på å organisere skøyteskolen.
  • Toaletter i gang er åpne for bruk, dør inn til klubbhus låses. Det utnevnes en person til å sjekke at renhold på toaletter er tilfredsstillende.

Serieløp:

  • Klubbhus åpent for aktive løpere for skifte av tøy, maks 20 personer i klubbhuset om gangen, ansvarlig person utnevnes.
  • Oppvarming kan i noe utstrekning foregå på sykkel i 2. eta. med begrensning av antall og at 1m regel blir overholdt.
  • Voksne skal bruke munnbind når de er inne i klubbhuset.

Generell bruk av skøytebanen

For publikum så er det fortsatt tillatt å benytte skøytebanen. Vi ber alle om å følge de reglene og rådene som gjelder både nasjonalt og lokalt. Tiltakene nasjonalt gjelder inntil videre i fire uker, men det kan ikke utelukkes at de vil vare lengre eller at det blir behov for ytterligere innstramninger/ endringer.

Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Båstad Idrettslag Skøyter

Styret