Baneregler Båstad kunstis

Alle er velkomne til oss på isen i Båstad, men også vi må ha noen grunnregler som gjør det lettere for alle å være tilstede:

  • Det er ikke lov å bruke banen mens snømåking og is-preparering pågår.
  • Alle må gå i riktig retning, det vil si mot klokka – kun venstresvinger.
  • Passering av andre løpere gjøres på høyre side/utsiden. Det er viktig at de som holder lav hastighet ift andre på banen holder til venstre.
  • Putene i svingene er der for å beskytte løpere som faller i stor hastighet og skal ikke brukes som klatrestativ eller flyttes på.
  • All organisert trening har forkjørsrett på banen. Det betyr at banen er åpen for alle selv om det er organisert trening, men at disse må få utført det de skal på banen, uansett om de går fort, sakte eller har andre øvelser som krever plass på banen.
  • Banen er en hurtigløps bane. Puck og kølle er kun tillatt dersom banen ikke er i bruk av aktive skøyteløpere. Er det is på indre bane kan puck og kølle brukes der.
  • Skotøy skal ikke benyttes på isen med mindre dette er strengt nødvendig

Alle må rydde opp søppel etter seg og bruke bygg eller utstyr/tilbehør på området slik at det ikke blir ødelagt.

Velkommen skal dere være