Folkehelseprisen til Båstad IL Skøyter

Tirsdag 9.mai stilte leder Finn Lunde opp på Østfold Sykehus for å delta på utdelingen av den årlige Folkehelseprisen som deles ut av Nasjonalforeningen for Folkehelse. Skøytegruppa var nominert til prisen av Trøgstad Helselag og dagen fikk en hyggelig avslutning da Finn kunne ta imot prisen på vegne av skøytegruppa!

» Jeg er som leder for Båstad Idrettslag Skøyter stolt av å kunne motta prisen på vegne av klubben. Dette er en fin annerkjennelse for den jobben som gjøres av klubben med et bredt tilbud av aktiviteter. En stor takk til alle som har vært med på å bidra gjennom mange år.» – Finn Lunde, leder i Båstad IL Skøyter.

Nominasjonen som ble innsendt av Trøgstad Helseslag kan leses her, men vi tar med konklusjonen:

«På bakgrunn av denne informasjonen anbefaler Trøgstad helselag at Båstad IL Skøyter innstilles til å få Folkehelseprisen i Østfold 2023.

Vi mener at Båstad IL Skøyter bidrar til:

· Sosial støtte, nettverk og aktivitet som skaper trivsel og livskvalitet
· Godt nærmiljø med inkludering og bekjempelse av utenforskap
· Å skape møter og aktiviteter på tvers av generasjoner
· Stor betydning for folkehelsa og sosiale forhold i nærmiljøet»

Vi må takke for fine ord og for at vårt bidrag til lokalsamfunnet blitt lagt merke til og satt pris på. Nå er vi mellom sesonger og anlegget ligger isfritt, men vi samler krefter og skal få isen opp og kjøre igjen så snart forholdene ligger til rette for det.