Ekstraordinært årsmøte 22. september

Båstad Idrettslag Skøyter kaller inn til ekstraordinært årsmøte 22. september kl. 21.00 – 21.15 på teams.

Saksliste:

Kortsiktig mellomfinansiering byggeprosjekt – fullmakt til opptak av kortsiktig lån.

Møtet vil bli avholdt på teams – påmelding gjøres på e-post til finn.lunde@hotmail.com