Ekstraordinært årsmøte 22. september

Båstad Idrettslag Skøyter kaller inn til ekstraordinært årsmøte 22. september kl. 21.00 – 21.15 på teams. Saksliste: Kortsiktig mellomfinansiering byggeprosjekt – fullmakt til opptak av kortsiktig lån. Møtet vil bli avholdt på teams – påmelding gjøres på e-post til finn.lunde@hotmail.com

Båstad Idrettslag Skøyter kaller inn til ekstraordinært årsmøte 22. september kl. 21.00 – 21.15 på teams.

Saksliste:

Kortsiktig mellomfinansiering byggeprosjekt – fullmakt til opptak av kortsiktig lån.

Møtet vil bli avholdt på teams – påmelding gjøres på e-post til finn.lunde@hotmail.com

Innkalling til årsmøte i Båstad Idrettslag Skøyter 2022.

Styret innkaller herved til årsmøte i Båstad Idrettslag Skøyter.

Styret innkaller herved til årsmøte i Båstad Idrettslag Skøyter. ( Kunstisens venner )

Årsmøtet avholdes mandag den 21. mars kl. 19.00 på Klubbhuset i Båstad.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 7. mars på e-post post@baastadilskoyter.no .

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Båstad IL Skøyter (baastadilskoyter.no) alternativt sende e-post og be om dokumenter oversendt, benytt e-post post@baastadilskoyter.no .

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Under kan du finne regnskapet for 2021.

Under finner dere sakslisten for årsmøtet.

Under finner dere årsberetning for 2022

Under finner dere kontrollutvalgets beretning for 2021

Under finner dere valgkomiteens innstilling til valget på årsmøtet mars 2022

Velkommen til årsmøte

Med vennlig hilsen

Finn Lunde – Leder/styret

Årsmøteprotokoll 2021