Arbeidene med takoverbygget går som planlagt

Fundamenter til takoverbygget er ferdig støpt, og montering av stål starter 20. juni. Arbeidet så langt har gått meget bra og byggeprosjektet er i rute til bruk av banen i november i år.

De lokale entreprenørene Herstad AS og Haugerud Vikeby AS har gjort en meget god jobb med graving, støpning og fylling rundt fundamentene. Landmåler Martin Ruud har stukket ut alle bolter i betongen med stø hånd, og lagets medlemmer har løpende drevet dugnad på helger med rydding på byggeplassen.

Solid fundamentering

Så langt er det kjørt vekk en betydelig mengde jord i forbindelse med utgravningen til fundamentene, og prosjektgruppen er meget godt fornøyd med at flere i nærheten har meldt interesse for masse til oppfylling rundt hus etc. Dette har selvfølgelig spart prosjektet for mye kjøring til deponier lengre vekk, og dermed spart penger. 

Vi prøver også å få laget en timelapsefilm for prosjektet. Litt få bilder enda og den trenger noe redigering – men for de interesserte – se her:

Mandag 20/6 starter montering av ca. 180 tonn stålbæring. Det er planlagt å bruke ca. 3 uker på jobben, og det forventes å arbeide «lange dager». Straks stålet er på plass starter tekking av taket og montering av veggpaneler. I løpet av høsten kommer lysutstyret på plass, og alt skal være ferdig i november i år.

Stålbæring ble påbegynt montert mandag 20.juni

Prosjektgruppen se meget positivt på at alle har interesse for byggearbeidene og er spente på hvordan dette blir til slutt. Men det er en byggeplass med mange farer for liv og helse som må ivaretas. I den forbindelse anmoder vi sterkt om at ingen går inn på byggeplassen. Ta gjerne en titt på utviklingen utenfor byggegjerdet. Husk på at det er forbundet med stor fare å bevege seg under stål som er under montering, og vi skal ikke ha noen personskader på byggeplassen. 

Alle er selvfølgelig velkommen til plassen når byggearbeidene er ferdig!