Kontroll av sikkerhetsutstyr for fellesstart og lagtempo på LM 10-12. februar.

Alle løpere som skal delta i årets LM på fellesstart eller lagtempo skal benytte sikkerhetsutstyr i henhold til regler i Skøyteforbundets Løpsregler fellesstart 2022-23.
Løpernes sikkerhetsutstyr vil bli kontrollert i forkant av løpet, og hver løper er ansvarlig for å bære skøyter og sikkerhetsutstyr som beskrevet i reglene ved oppmøte til start og gjennom hele konkurransen.

Vennligst legg merke følgende praktiske rutiner:
• Kontroll av sikkerhetsutstyr vil bli utført samlet for begge løpsformer fredag 10/2 kl. 13.00 – 14.00 og kl. 15.30 – 16.15.
• Kontrollen vil bli utført på angitt sted i hallen (se banekart som deles ut på lagledermøtet)
• Arrangørklubben har ikke sikkerhetsutstyr til salg eller til lån.
• Arrangørklubben kan ikke påta seg sliping eller avrunding av skøytestål for å tilfredsstille sikkerhetskravene.

Hvis det er spørsmål vedr. sikkerhetskontrollen så bare ta kontakt med oss.