Kontaktpersoner for LM-2023

Hovedkomiteens leder Kai Fjeld, 901 34 344
Klubb leder Finn Lunde, 948 76 922