Deltakerliste LM2023

Liste pr 31/1-2023 og kan mangle eventuelle av/påmeldiger som har kommet i ettertid.